هر فصلي متناسب با آب و هوايش جنس خاصي از روسري و شال را مي طلبد . فروشگاه شال و روسري ويتي با در نظر گرفتن سلايق مشتريان و متناسب با فصول مختلف شال از الياف هاي مختلف استفاده مي كند  و همچنين تلاش مي شود كه از اليافي استفاده شود كه به سلامت پوست و مو آسيبي نرساند .

دسته بندي الياف مناسب  براي شال و روسري بهار و پاييز

پارچه هاي ابريشمي يكي از بهترين گزينه براي شال و روسري براي فصل بهار مي باشد . ابريشم به نسبت ساير پارچه ها،  از قيمت بالايي برخوردار است ولي با اين حال هم مناسب فصول سرماست و هم گرماست. 

در هواي سرد مانند يك محافظ عمل مي كند و مانع خروج گرماي سر و بدن مي شو.د همچنين در تابستان خنكي بدن را حفظ مي كند و با انتقال هوا روي پوست مانع گرمازدگي مي شود .